Vatandaşlık Danışmanlığı

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER

Wise Group olarak;

1- Bir Türk vatandaşı ile soy bağı olan, üç yıl bir Türk vatandaşıyla evli kalan veya geriye doğru kesintisiz olarak beş yıl ülkemizde ikamet etme şartlarından birini sağlayan kişilerin,

2- Yatırım Yoluyla istisnai olarak Türk Vatandaşlığı kazanılması süreci kapsamında;

2.1. En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren kişilerin,

2.2. En az 250.000 Amerikan Doları (Resmi Gazete'de 13 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan 31834 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yatırım yoluyla vatandaşlık kazanımı 13.06.2022 tarihinden itibaren 400.000 Amerikan Doları olacağı kararlaştırılmıştır)  tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılamaz şerhi koyulmak şartıyla satın alan veya noterde satış vaadi sözleşmesi düzenleyen kişilerin,

2.3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu tespit edilen kişilerin,

2.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca en az 500.000 Amerikan Doları tutarını Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara üç (3) yıl tutma şartıyla yatırdığı tespit edilen kişilerin,

2.5. Hazine ve Maliye Bakanlığınca en az 500.000 Amerikan Doları tutarını üç (3) yıl tutmak şartıyla Devlet borçlanma araçlarını satın aldığı tespit edilen kişilerin,

2.6. Sermaye Piyasası Kurulunca en az 500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı tespit edilen kişilerin

Mevzuat ve uygulama kapsamında Vatandaşlık başvuru ve takip süreçleri gerçekleştirilmektedir.

 
 

Yol Tarifi