Finans Danışmanlığı

FİNANSAL - MALİ DANIŞMANLIK VE DENETİM HİZMETLERİ

Wise Group, karşılaşılan olayların mali, idari ve hukuki yönlerinin birlikte ele alınması gerektiğinin bilincinde  bir hizmet anlayışına sahiptir. Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, danışanlarımızın kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır. 

Wise Group, uzman kadrosu ile birlikte danışanlarımızın ihtiyaç duyabileceği aşağıdaki hizmetleri bu bakış açısıyla sunmaktadır:

 • Kuruluş İşlemleri (Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu ve Temsilcilik Kurulması) 
 • Devir & Birleşmeler, Şirket Tasfiyesi (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata göre ticari işletmelerin ve şirketlerin tür değişikliği; şirketlerin birleşme, bölünme işlemleri vergi mevzuatıyla uyumlu olarak yapılmaktadır.)
 • Mali Danışmanlık 
 • Vergi Planlaması 
 • Vergi Mevzuatı & Uygulamaları Danışmanlığı 
 • Vergi Uyuşmazlıkları
 • Vergi Uzlaşmaları 
 • Maliyet Muhasebesi Danışmalığı
 • Uluslararası Vergi Danışmanlığı 
 • İkili Vergi Anlaşmaları Uygulamaları 
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı, Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Yatırımları ve Mali Danışmanlığı 
 • Yabancı Uyruklu Kişilerin/ Şirketlerin Vergi Uygulamaları 
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri, Genel Kurul Toplantıları 
 • İhracat, İthalat ve Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları 
 • SSK ve İş Mevzuatı Danışmanlığı 
 • Teşvik Tedbirleri Danışmanlığı (Mali, Ekonomik, Yatırım & İhracat Teşvikleri) 
 • Mali Mevzuattaki Değişikliklere İlişkin Güncel Bilgi Aktarımı 
 • Yönetime sunulan mali tabloların denetimi, iç denetim sisteminin kurulması, her türlü muhasebe işlemlerinin kontrolü.
 

Yol Tarifi