Vergi Danışmanlığı

Wise Group olarak, şirketlerin vergisel problemlerini çözerken, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları tespit edip çözüm önerileri sunuyoruz. Sürekli değişen ve çok çeşitli Vergi Mevzuatı, şirketlerin vergiye uyumunu zorlaştırabilir.

Alanında uzmanlaşmış ve sahada tecrübe kazanmış iş arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız aracılığıyla vergisel risklerinizi azaltıyor, karşılaştığınız sorunlara çözüm önerileri sunuyoruz. Teorik bilgiyi pratik uygulamalarla uyumlaştırarak süreci güvenle yönetiyoruz.

Kendine güvenen, birçok firmaya detaylı bilgi sunan çalışma arkadaşlarımız ile birlikte aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız;

  Dava Süreci Danışmanlığı

•Vergi mahkemesinde yapılacak savunmanın hazırlanması ve dava sürecinin tüm aşamalarıyla takip edilmesi.

•İtiraz ve temyiz başvurularının hazırlanması ve takip edilmesi.

Vergi Uyuşmazlık ve Hukuk Danışmanlığı

Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna, uzlaşma veya dava aşamalarının sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür.

Vergi Uyuşmazlıkları Konusunda Hizmetlerimiz

Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna, uzlaşma veya dava aşamalarının sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür.

Vergi incelemeleri sırasında verilen danışmanlık hizmetleri

İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler, Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması, Tutanakların gözden geçirilmesi, Vergi incelemeleri "sonrasında" verilen danışmanlık hizmetleri, Bulguların analizi, Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu.

Uzlaşma  sırasında verilen hizmetlerimiz

Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması, Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi.

Dava aşamasında verilen hizmetlerimiz,

Dava dilekçelerine konu olacak teknik olanakların belirlenmesi, Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması, Literatür taraması, Emsal karar taraması, Duruşmalarda şirket yetkilileri ve avukatları ile birlikte açıklamalarda bulunulması, Temyiz aşamasında dilekçeye esas teknik olanakların tespiti

Dava veya Uzlaşma sonrasında verilen hizmetler

Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü, Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü, Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü hizmeti sunmaktadır.

Vergi İnceleme Süreci Danışmanlığı

•Vergi incelemesinde izlenecek stratejinin oluşturulması.

•Vergi incelemesi kapsamında tüm sürecin yönetimi ve bilgi akışının kontrol edilmesi.

•İncelemenin olası sonuçlarının analiz edilmesi ve muhtemel çözüm yollarının tespit edilmesi.

İnceleme Sonrası İdari Sürecin Yönetimi

•İnceleme sonrası izlenecek stratejilerin belirlenmesi.

 •Rapor değerlendirme ve uzlaşma komisyonu toplantılarında yapılacak savunmaların hazırlanması.

 

Yol Tarifi